CENTRALA STERUJĄCA CRS-435XG (CONTROL UNIT CRS-435XG)
Jednokanałowa centralka sterująca. Służy do sterowania jednym napędem zasilanym napięciem 230VAC. Urządzenie może być sterowane ręcznie lub drogą radiową za pomocą pilotów. W pilotach wykorzystano kod kroczący 66-bitowy z 32-bitową zaszyfrowaną częścią zmienną. Centralka umożliwia zapamiętanie 15 różnych pilotów. Do centralki można podłączyć urządzenia bezpieczeństwa np. ( fotokomórkę, listwę ciśnieniową, pętle magnetyczną ). Czas pracy w dowolnym kierunku jest ograniczony. Wartość ograniczenia jest regulowana potencjometrem w granicach od 10 do 120 s.

CENTRALA STERUJĄCA CRS-436XG (CRS-436XG CONTROL UNIT)
Dwukanałowa centralka służy do sterowania dwoma napędami zasilanymi napięciem 230VAC. Urządzenie może być sterowane ręcznie lub drogą radiową za pomocą pilotów. W pilotach wykorzystano kod kroczący 66-bitowy z 32-bitową zaszyfrowaną częścią zmienną. Centralka umożliwia zapamiętanie 15 różnych pilotów. Do centralki można podłączyć urządzenia bezpieczeństwa (fotokomórki, listwy ciśnieniowe, pętle magnetyczne).
Centralka może pracować w trzech trybach:
– Tryb dwukanałowy – umożliwia sterowanie dwoma niezależnymi napędami.
– Tryb jednokanałowy – umożliwia sterowanie jednym napędem oraz lampą sygnalizacyjną.
– Tryb jednokanałowy automatyczny – umożliwia sterowanie jednym napędem oraz lampą sygnalizacyjną. Sterowanie odbywa się w sposób następujący: użytkownicy swoimi pilotami otwierają np. bramę natomiast zamyka się ona sama po ustalonym czasie.

CENTRALA STERUJĄCA CRS-435XG3 (CRS-435XG3 CONTROL UNIT)
Centralka służy do sterowania napędem zasilanym napięciem 230VAC. Urządzenie może być sterowane ręcznie przy pomocy przycisków oddzielnie dla każdego kierunku ruchu lub drogą radiową za pomocą pilotów. Centralka posiada również funkcję “dead man”. Do centralki można dołączyć urządzenia bezpieczeństwa (fotokomórkę, listwę ciśnieniową, pętle magnetyczną), jak również zewnętrzny manipulator (góra-stop-dół) oraz wyłącznik sekwencyjny. Centralka posiada funkcję automatycznego zamykania, która regulowana jest w granicach od 10 do 120s.

ŁĄCZE RADIOWE ORS-X2T (ORS-X27 RADIO LINK)
ORS-X2T. Dwukanałowy odbiornik radiowy z dekoderem. Wykorzystywany jest do tego aby naszymi pilotami sterować urządzenia innych producentów. Łącze radiowe charakteryzuje się dużym zasięgiem i dużą odpornością na zakłócanie sygnałami niepożądanymi . Wersja standardowa pozwala na zarejestrowanie do 256 pilotów.

FOTOKOMÓRKA ZOOM-Z2E (ZOOM-Z2E PHOTOCELL)
Bateria fotooptyczna